Kurs na koparko-ładowarkę, żurawie, podesty, ładowarkę teleskopową

Firma zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń zawodowych. Od początku naszej działalności kładziemy duży nacisk na walkę z bezrobociem i likwidowaniem barier zawodowych dla osób niepełnosprawnych. Zawsze chętnie uczestniczymy w prospołecznych projektach wspierających kapitał ludzki i aktywnie współpracujemy z instytucjami i organizacjami, które pomagają osobom bezrobotnym w przekwalifikowaniu zawodowym i podniesieniu kwalifikacji.

Część osób uczestniczących w naszych szkoleniach to długotrwale bezrobotni, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie.

Kursy zawodowe

Zapraszamy na nasze kursy zawodowe wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i chcą zdobyć popłatny zawód. Dynamiczna sytuacja na polskim i europejskim rynku pracy wymaga od pracowników równie dynamicznego rozwoju.

Firma prowadzi profesjonalnie opracowane kursy i szkolenia zawodowe, które obejmują część teoretyczną i praktyczną. Do najpopularniejszych kursów należą:

  • kurs na koparko-ładowarkę obejmujący część teoretyczną w tym wiedzę z zakresu budowy i obsługi koparko-ładowarek,  szkolenie BHP, oraz część praktyczną podczas, której osoby szkolone uczą się praktycznej obsługi sprzętu w warunkach naturalnych
  • kurs na żurawie samojezdne - podobnie szkolenie jest podzielone na część teoretyczną, czyli zapoznanie się z  budową, urządzeniami zabezpieczającymi, częściami elektrycznymi, szkolenie BHP, oraz części praktycznej, która obejmuje pracę w specyficznych warunkach umożliwiających zdobycie doświadczenia w nowym zawodzie.
  • kurs na podesty ruchome - część praktyczna to wiedza z zakresu dozoru technicznego, budowy,  części mechanicznych oraz elektrycznych, aparatach zabezpieczających, wiedzę z zakresu części pneumatycznych i hydraulicznych, budowę i konserwację podestów, szkolenie BHP, W części praktycznej, kursant uczy się obsługi autentycznego sprzętu, oraz poznaje specyfikę pracy na podestach.
  • kurs na ładowarki teleskopowe - jest to kurs obejmujący szkolenie teoretyczne w skład, którego wchodzi  budowa i obsługa koparko-ładowarek, szkolenie BHP, oraz część praktyczną, pozwalającą na obycie ze sprzętem i wykonywanymi czynnościami.
Nazwa firmy
Kursy i szkolenia zawodowe
Adres firmy
Mapa dojazdu
Komentarze (0)

Skomentuj wpis